tin tuc

Thông báo

Thông báo

Thông báo mời tham gia bảo dưỡng Hệ thống lạnh trung tâm

 •   05/05/2022 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời tham gia bảo dưỡng Hệ thống lạnh trung tâm
Về việc mời tham gia thực hiện tư vấn thẩm định giá

Về việc mời tham gia thực hiện tư vấn thẩm định giá

 •   19/04/2022 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Về việc mời tham gia thực hiện tư vấn thẩm định giá
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất sinh phẩm y tế mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   07/04/2022 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất sinh phẩm y tế mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất y tế khoa hóa sinh, mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   07/04/2022 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất y tế khoa hóa sinh, mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất y tế khoa Huyết học truyền máu mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   07/04/2022 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Hóa chất y tế khoa Huyết học truyền máu mua cấp bách sử dụng cho bệnh nhân năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời chào giá hóa chất

 •   21/03/2022 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thư mời chào giá hóa chất
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời thầu tham gia gói thầu: Hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   15/03/2022 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Thư mời thầu tham gia gói thầu: Hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: Hóa chất, sinh phẩm y tế mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   10/03/2022 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: Hóa chất, sinh phẩm y tế mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: VTYT mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   10/03/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: VTYT mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất y tế Coronavirus RT-PCR làm xét nghiệm Sar-Cov2 mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   07/03/2022 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất y tế Coronavirus RT-PCR làm xét nghiệm Sar-Cov2 mua cấp bách sử dụng tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Giấy mời tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu: VTYT thông thường năm 2022 và gói thầu VTYT dùng trong lĩnh vực ngoại khoa năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   24/02/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Giấy mời tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu: VTYT thông thường năm 2022 và gói thầu VTYT dùng trong lĩnh vực ngoại khoa năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Vật tư, hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 02 năm 2022

 •   15/02/2022 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Thư mời cung cấp báo giá gói thầu: Vật tư, hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 02 năm 2022
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: Test nhanh định tính kháng nguyên vi rút Sar-CoV2 mua cấp bách sử dụng tháng 1 và tháng 2 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh

 •   10/02/2022 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: Test nhanh định tính kháng nguyên vi rút Sar-CoV2 mua cấp bách sử dụng tháng 1 và tháng 2 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: VTYT can thiệp nội mạch (DSA) mua cấp bách cấp cứu cho bệnh nhân tổn thương đơn giản sử dụng Tết Nguyên Đán năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   10/02/2022 07:22:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: VTYT can thiệp nội mạch (DSA) mua cấp bách cấp cứu cho bệnh nhân tổn thương đơn giản sử dụng Tết Nguyên Đán năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
images2897024 22 Nov 2019 004914 GMTthong bao KL

Thư mời tham gia gói thầu: VTYT mua cấp bách sử dụng Tết Nguyên đán năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   10/02/2022 07:19:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia gói thầu: VTYT mua cấp bách sử dụng Tết Nguyên đán năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Giấy mời tham dự gói thầu hóa chất năm 2022 và gói thầu VTYT can thiệp nội mạch (DSA) năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Giấy mời tham dự gói thầu hóa chất năm 2022 và gói thầu VTYT can thiệp nội mạch (DSA) năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

 •   28/01/2022 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Giấy mời tham dự gói thầu hóa chất năm 2022 và gói thầu VTYT can thiệp nội mạch (DSA) năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Thư mời tham gia chào giá gói thầu: Vật tư, hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Thư mời tham gia chào giá gói thầu: Vật tư, hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh

 •   12/01/2022 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham gia chào giá gói thầu: Vật tư, hóa chất y tế mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
mời thầu

Thư mời " Tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu: hóa chất y tế khoa huyết học truyền máu mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022"

 •   30/12/2021 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Thư mời " Tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu: hóa chất y tế khoa huyết học truyền máu mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022"
mời thầu

Thư mời " Tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu: hóa chất y tế sát khuẩn dụng cụ phòng mổ mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022"

 •   30/12/2021 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Thư mời " Tham gia chào giá chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu: hóa chất y tế sát khuẩn dụng cụ phòng mổ mua cấp bách sử dụng tháng 01 năm 2022"

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây